بررسی عوامل تاثیر گذار در افزایش قیمت خودرو

بررسی عوامل تاثیر گذار در افزایش قیمت خودرو

افزایش قیمت نهاده های تولید در صنعت خودروسازی می تواند بر بازار این صنعت اثر گذار شده و منجر به افزایش قیمت شود. اتفاقی که با وجود رکود فعلی به ضرر فعالان صنعت خودرو خواهد بود.

به گزارش خبرنگار خودروکار، افزایش قیمت نهاده هایی همچون فولاد و محصولات پتروشیمی می تواند بر بازار خودرو تاثیر گذار باشد، اما باید دید هر کدام از بخش های یاد شده چند درصد از قیمت تمام شده خودرو را به خود اختصاص می دهند.

در این باره سید رضا شهرستانی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به «خودروکار» گفت: نقش میزان فولاد مصرفی در قیمت تمام شده صنعت خودرو، حدود 5 درصد است.

وی ادامه داد: درنتیجه نسبت به این 5 درصد تغییرات بر قیمت تمام شده اعمال می شود.

شهرستانی تصریح کرد: به عنوان مثال از سال قبل که قیمت ورق حدود 500 دلار بود و امروز به هزار دلار رسیده است، قیمت جهانی فولاد 2 برابر شده در نتیجه 5 درصد به سهم فولاد در قیمت تمام شده اضافه می شود.

وی تصریح کرد: اگر دوستان عددی بیش از 5  درصد را در قیمت تمام شده موثر بدانند، اشتباه خواهد بود.

شهرستانی تاکید کرد: درواقع حداکثر تاثیر افزایش قیمت فولاد بر صنعت خودرو 5 درصد است.اما در مورد تاثیر افزایش قیمت محصولات پتروشیمی احمد صرامی- عضو هيات مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی به «خودروکار» گفت: قیمت محصولات پتروشیمی که در صنعت خودرو کاربرد دارند چندان ثابت نیست. البته در برنامه ریزی تولید محصولاتی که نیاز است، برای تولید 3 یا 6 ماهه خریداری می شود.

وی ادامه داد: بخشی از افزایش قیمتی که شورای رقابت برای صنعت خودرو در نظر می گیرد به قیمت محصولات پتروشیمی باز می گردد اما این محصولات درصد بالایی از قیمت خودرو را شامل نمی شود.

صرامی اضافه کرد: شاید اگر ابتدای کار خودروساز بخواهد انبار خود را کامل کند و مجبور به خرید از بازار آزاد شود، درنتیجه این رقم سهم بیشتری به خود اختصاص دهد، اما بدون شک یک تولیدکننده شناخته شده کشور که تولید مستمر دارد، برای تامین مواد اولیه خود برنامه ریزی خواهد داشت.

 عضو هيات مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی بیان کرد: البته در اقتصاد به تولیدکنندگان در هر صنف و شرایطی گفته می شود در تامین مواد اولیه کوتاهی نکنند، زیرا از وارد شدن شوک به بازار جلوگیری خواهد کرد.

صرامی تصریح کرد: باید برنامه ریزی مدیریت سفارش خرید به نحوی باشد که فشاری به بخش تولید وارد نشده و قیمت تمام شده افزایش پیدا نکند.

اما در این میان افزایش قیمت جهانی نفت نیز می تواند بر قیمت محصولات پتروشیمی اثر گذار بوده و در ادامه حلقه های پایین دست مانند صنعت خودرو را تحت تاثیر قرار دهد. عضو هيات مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی در این باره نیز افزود: افزایش قیمت نفت 2  حالت دارد. 

مورد اول به تقاضای نفت و مورد دوم بحث سیاسی است که  تبعات مختلفی به همراه دارد. یعنی گاهی قیمت نفت به جهت افزایش نیاز صنایع بالا می رود اما گاهی آثار روانی تصمیمات سیاسی منجر به افزایش قیمت می شود. البته به طور کلی رشد قیمت نفت، خوراک صنایع پتروشیمی را هم افزایش می دهد، در این زمان است که هنرمندی مسئولان برای حفظ قیمت ها مهم خواهد شد.