تکلیف رانندگان بدون گواهینامه در تصادفات مشخص شد

تکلیف رانندگان بدون گواهینامه در تصادفات مشخص شد

در جلسه اخیر هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پیرامون موضوع بیمه حوادث راننده و مجازات جرم تصرف عدوانی تصمیم گیری و رای دیوان اعلام شد. به عبارت ساده تر دیگر تکلیف بیمه ها با رانندگان بدون گواهینامه در تصادف مشخص شده است.

به نقل از خبرگزاری میزان ، مطابق تصمیم امروز اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه راننده‌ای گواهینامه معتبر رانندگی نداشته باشند ولو اینکه بیمه حادثه ویژه راننده داشته باشد، دیه و خسارت از طریق شرکت‌های بیمه به وی تعلق نمی‌گیرد.

همچنین بر اساس رای دیگر دیوان عالی کشور، مجازات جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی درجه ۷ محسوب و رسیدگی آن به صورت مستقیم بدون ورود دادسرا در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.